ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

kitjakome418

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นายจรัญ ทับทิมทอง ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายศุภศักดิ์ หนูเจริญ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายลือศักดิ์ หนูแดง เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมละพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 ณ กลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านหนองโอน ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เพื่อจัดทำเอกสาร ORG 02 แบบบันทึกระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ รายแปลง กลุ่มที่ 1