ติดตามโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร และโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

kitjakome414

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อกรอกเอกสารการสมัครตรวจรับรองระบบข้าวอินทรีย์และ GAP

วันที่ 12 กันยายน 2562 นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นายมะรอสดี หามะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำคลังสินค้า พร้อมด้วยนางสาวจุฬาลักษณ์ อินทไชย เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ NICHE MAKET เพื่อติดตามสอบถามข้อมูลกับนางปรานี ทองรักษ์ ประธานกลุ่มนาข้าวอินทรีย์บ้านคูหา ใน ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา และสมาชิกกลุ่มสตรีฟื้นฟูนาร้างบ้านพรุชิง ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา เพื่อกรอกเอกสารการสมัครตรวยรับรองระบบข้าวอินทรีย์และGAP และนางสาวเนาวนิตย์ ดวงศรี เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เพื่อติดตามข้อมูลจากนางปรานี ทองรักษ์ประธานศพก.อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา