ติดตามการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

kitjakome409

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ปี 2562

วันที่ 6 กันยายน 2562 นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นายจรัญ ทับทิมทอง ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายศุภศักดิ์ หนูเจริญ และนางสาวดารีนา บิลสมาน ลงพื้นที่ติดตามการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ภายใต้โครงการเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2562 โดยศูนย์วิจัยข้าวปัตตานีเข้าตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ กลุ่มนาข้าวปลอดภัยบ้านหนองถ้วย หมู่ที่ 2 ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เกษตรกรเข้ารับการตรวจประเมิน 8 ราย พื้นที่ 15 แปลง จำนวน 115 ไร่