การจัดงานของดีเมืองนรา

192549

ศูนย์เมล็ดพันธู์ข้าวจัดนิทรรศการเรื่องข้าว  ในงานของดีเมืองนรา  ครั้งที่  41  ประจำปี  2559

 page                  page2

วันที่  17- 25  ก.ย. 59  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี  จัดนิทรรศการเรื่องข้าว  ในงานของดีเมืองนรา ครั้งที่  41 ประจำปี 2559  ณ            สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6  รอบพระชนมพรรษา อ.เมือง จ.นราธิวาส