ตรวจนับเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลัง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562

kitjakome404

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ตรวจนับเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลัง ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี พร้อมด้วย นางสาวอรอุมา บุญมี ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางกัญญารัตน์ ราชปักษิณ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลัง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฏร์ธานี ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี