ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าวตรวจเยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี

IMG 5277 Copy

ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าวตรวจเยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี

IMG 5280 CopyIMG 5287 CopyIMG 5284 Copy

วันที่ 20 ก.ย. 59  นายวินัย  ชมภูก้ว  ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าวตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังแก่ข้าราชการและลูกจ้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี