จัดประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกล โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562

kitjakome392

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกล ภายใต้โครรงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นางผกามาส ทับทิมทอง ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายกิตติศักดิ์ เภอบาล และนายลือศักดิ์ หนูแดง เจ้าหน้าที่ผุ้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ จัดประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกล ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ณ แปลงใหญ่ข้าวเชิงแส ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา เกษตรกร 30 ราย