งานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา

 

S 43024409

 S 43024420   S 43024419  192536

วันที่  16 - 18  ก.ย. 59  นายฉลองชัยพรหมสุวรรณ  นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ  พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์  ร่วมจัดกิจกรรมงานมหกรรมผลไไม้และของดีเมืองยะลา  ปี 59  ณ  สนามโรงพิธีช้างเผือก อ.เมือง จ.ยะลา  โดยมีนายวิทยา  ผิวผ่อง  ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงาน