ออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ (คลินิกเกษตร) จังหวัดสงขลา

kitjakome390

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ (คลินิกเกษตร) จังหวัดสงขลา

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวสุทธินี คชรัตน์ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ (คลินิกเกษตร) ณ โรงเรียนบ้านสะกอม หมู่ที่ 2 ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมี นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เกษตรกรเข้ารับบริการ จำนวน 110 ราย ทั้งนี้ ศูนย์ฯ นำข้าวกล้องพันธุ์ช่อขิง ข้าวพันธุ์พื้นเมืองอำเภอเทพา และเอกสารแนะนำพันธุ์ข้าว โรค แมลง ศัตรูข้าว แจกจ่ายให้แก่ผู้เข้ารับบริการ