จัดกิจกรรมสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ณ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

kitjakome387

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดกิจกรรมสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ณ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวอรอุมา บุญมี ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ จัดกิจกรรมสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart farmer) ปี 2562 ณ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โดยมีนางปราณี ทองรักษ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดไทรใหญ่ จำนวน 30 ราย