ข่าวกิจกรรม

IMG 5148 IMG 5149

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) 

IMG 5153 

IMG 5156

วันที่ 22 ก.ค. 59 นายฉลองชัย พรหมสุวรรณ    นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอรัตภูมิจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2559  ณ ศพก. คูหาใต้ ต.ควนรู อ.รัตภูมิ   จ.สงขลา เกษตรกรเข้าร่วม  จำนวน  100  ราย