จัดกิจกรรมสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart farmer)

kitjakome386

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดกิจกรรมสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart farmer)

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวอรอุมา บุญมี ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ จัดกิจกรรมสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart farmer) ปี 2562 ณ โรงเรียนคูหาใน อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โดยมีนางปราณี ทองรักษ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนจากโรงเรียนวัดคูหาใน จำนวน 50 ราย