จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวฯ ณ ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

kitjakome385

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวฯ ณ ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นายจรัญ ทับทิมทอง ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางสาวมนทิรา เกษจินดา, นายลือศักดิ์ หนูแดง และนายกิตติศักดิ์ เภอบาล เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS หลักสูตรการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรสมาชิกโครงการนาแปลงใหญ่ปีต่อเนื่อง เรื่องการผลิตข้าว/เมล็ดพันธุ์ข้าว ตามมาตรฐาน GAP แบบกลุ่ม ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่ ปี 256) ณ กลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวพื้นเมือง หมู่ที่ 1 ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เกษตรกร จำนวน 100 ราย