จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวฯ ณ ตำบลบ้านหาร อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

kitjakome382

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวฯ ณ ตำบลบ้านหาร อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นายจำลอง บุญแนบ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางสาวมนทิรา เกษจินดา และนายกิตติศักดิ์ เภอบาล เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS หลักสูตรการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตกรรสมาชิกโครงการนาแปลงใหญ่ปีต่อเนื่อง เรื่องการผลิตข้าว/เมล็ดพันธุ์ข้าว ตามมาตรฐาน GAP แบบกลุ่ม ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่ ปี 2562) ณ กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวเกาะไหล ตำบลบ้านหาร อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา เกษตรกร จำนวน 59 ราย