ออกหน่วยบริการคลินิกเกษตร โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ณ วัดนาหมอศรี ตำบลนาหมอศรี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

kitjakome381

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ออกหน่วยบริการคลินิกเกษตร โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ณ วัดนาหมอศรี ตำบลนาหมอศรี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวสุทธินี คชรัตน์ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร พร้อมด้วย นายอนัส อีแต เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ออกหน่วยบริการคลินิกเกษตร โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ณ วัดนาหมอศรี ตำบลนาหมอศรี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา โดยมี นายวรณัฏฐ์ หนูรอด ปลัดจังหวัดสงขลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ศูนย์ฯ ได้นำข้าวกล้องพันธุ์ช่อขิง และเอกสารแนะนำพันธุ์ข้าว โรค แมลง ศัตรูข้าว แจกจ่ายให้แก่ผู้เข้ารับบริการ ผู้เข้าร่วม จำนวน 123 ราย