จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวฯ ณ ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

kitjakome377

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวฯ ณ ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นางผกามาส ทับทิมทอง ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางสาวมนทิรา เกษจินดา, นายลือศักดิ์ หนูแดง และนายกิตติศักดิ์ เภอบาล ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS หลักสูตรการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรสมาชิกโครงการนาแปลงใหญ่ปีต่อเนื่อง เรื่องการผลิตข้าว/เมล็ดพันธุ์ข้าว ตามมาตรฐาน GAP แบบกลุ่ม ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่ ปี 2562) ณ กลุ่มผลิตข้าวนาแปลงใหญ่บ้านคลองรี ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เกษตรกร จำนวน 62 ราย