ข่าวกิจกรรม

kitjakome151

จัดคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่จังหวัดสงขลา

วันที่ 27  พ.ค. 59 นายฉลองชัย พรหมสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ  พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ    โดยมี นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม   ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และมีกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆ มาให้บริการ ณ วัดดอนเค็จ ม.4 ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา  มีเกษตรกรมาใช้บริการคลินิคข้าว  จำนวน  87  ราย