จัดเวทีเรียนรู้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ณ กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวเชิงแส

kitjakome375

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดเวทีเรียนรู้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ณ กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวเชิงแส

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นางผกามาส ทับทิมทอง ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ นายลือศักดิ์ หนูแดง นายกิตติศักดิ์ เภอบาล และนางสาวมนทิรา เกษจินดา จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS หลักสูตรการอบรม/ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรสมาชิกโครงการนาแปลงใหญ่ปีต่อเนื่อง เรื่องการผลิตข้าว/เมล็ดพันธุ์ข้าว ตามมาตรฐาน GAP แบบกลุ่ม ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2562 ณ กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวเชิงแส ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา เกษตรกร 61 ราย