ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขต (ภาคใต้) เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2562

kitjakome371

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขต (ภาคใต้) เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2562 นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขต (ภาคใต้) เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้ ศูนย์ฯ ได้นำผลิตภัณฑ์ข้าวตังหน้าข้าวยำไปร่วมสาธิตในงาน ภายในงานมีกิจกรรมมากมายทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรม การสาธิตนวัตกรรมการป้องกันศัตรูข้าวในแปลงนา การแข่งขันจับปลาด้วยมือ การแข่งขันเกี่ยวข้าวพร้อมนวดข้าว และเวทีเสวนา เรื่อง นาแปลงใหญ่กับการขับเคลื่อนชาวนาสู่ยุค 4.0