ร่วมกิจกรรมนำสื่อมวลชนศึกษาดูงานด้านการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2562

kitjakome369

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ร่วมกิจกรรมนำสื่อมวลชนศึกษาดูงานด้านการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ปี 2562

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวอรอุมา บุญมี ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ลงพืนที่ร่วมกิจกรรมนำสื่อมวลชนศึกษาดูงานด้านการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2562 ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2562 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองโอน ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา