ข่าวกิจกรรม

 

cafe 1   

จัดประชุมหารือกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องและผู้รับจ้างทำนาเพื่อสร้างเครือข่าย (เครื่องจักรกลการเกษตร ) 

 cafe 2  cafe 5

วันที่ 2 ส.ค. 59 นายฉลองชัย  พรหมสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ,    นายธีระชล ช่างเสียง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559 จัดประชุมหารือกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องและผู้รับจ้างทำนาเพื่อสร้างเครือข่าย (เครื่องจักรกลการเกษตร ) (ครั้งที่ 2) ณ หมู่ 3 ตำบลคูหาใต้ อำเภอ    รัตภูมิ  จังหวัดสงขลา เกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 20 ราย