สัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย (Focus Group) การศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคม สถานภาพการผลิตข้าวของชาวนา และวิถีการตลาดในห่วงโซ่อุปทานข้าว

kitjakome368

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย (Focus Group) การศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคม สภาพการผลิตข้าวของชาวนา และวิถีการตลาดในห่วงโซ่อุปทานข้าว

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวปรมาภิ์ แสงจันทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย เกษตรกร จำนวน 8 ราย เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย (Focus Group) การศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคม สภาพการผลิตข้าวของชาวนา และวิถีการตลาดในห่วงโซ่อุปทานข้าว ณ โรงแรมราวดี ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการสัมมนามีการจัดเสวนาเฉพาะกลุ่มเก็บข้อมูลเชิงลึกประเด็นการส่งเสริมการผลิตและการตลาด และประเด็นนโยบายภาครัฐและโครงการสำคัญ ผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 66 ราย