ข่าวกิจกรรม

kitjakome181

ร่วมโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 4 ส.ค. 59  นายอัมพร  ทองไชย          ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ  เข้าร่วมโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสม้ด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวโรกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  ทรงเจริญพระชนม์พรรษา ครบ 7 รอบ โดยมีนายเอก  ยังอภัยย์  นายอำเภอหนองจิกเป็นประธานในพิธ๊เปิด  และมีหน่วยงานราชการและนักเรียนจากโรงเรียนใกล้เคียงและประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก