ข่าวกิจกรรม

kitjakome183

จัดกิจกรรมปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 9 สิงหาคม 2559 นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ  จัดกิจกรรมปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา ครบ 7 รอบ  ณ  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี

 

.

.