จัดเวทีเรียนรู้ระบบควบคุมภายใน ICS ตามมาตรฐานรับรองแบบกลุ่ม

kitjakome318

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดเวทีเรียนรู้ระบบควบคุมภายใน ICS ตามมาตรฐานรับรองแบบกลุ่ม

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นายฉลองชัย พรหมสุวรรณ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนางสาวอรอุมา บุญมี ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ จัดเวทีเรียนรู้ระบบควบคุมภายใน ICS ตามมาตรฐานรับรองแบบกลุ่ม ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย 15 กลุ่ม กลุ่มละ 5 ราย รวมทั้งสิ้น 75 ราย