ออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ จังหวัดสงขลา

kitjakome316

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี

ออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ จังหวัดสงขลา

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นายสุวิทย์ แก้วมณี ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ จังหวัดสงขลา ณ โรงเรียนเทพา หมู่ที่ 1 ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยมี นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ ศูนย์ฯ ได้นำข้าวไรเบอร์รี่แจกให้แก่ประชาชนเข้ารับบริการในซุ้มคลินิกข้าว เกษตรกรเข้ารับบริการ 70 ราย