โครงการศึกษาดูงานในแปลงเรียนรู้ด้านข้าว

kitjakome310

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานีจัดโครงการศึกษาดูงานในแปลงเรียนรู้ด้านข้าว

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวปรมาภิ์ แสงจันทร์ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางสาวเนาวนิตย์ ดวงศรี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เกษตร ลงพื้นที่จัดโครงการนำนักเรียน/นักศึกษา ศึกษาดูงานในแปลงเรียนรู้ด้านข้ายภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา โดยมีนายปัญญา แก้วทอง ประธานศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นวิทยากรให้กับนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส หัวข้อบรรยาย ได้แก่ พันธุ์ข้าว การผลิตข้าว การสีข้าว การทำนาหว่านแบบน้ำตม วิธีการซีลแบบสุญญากาศ และเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนเข้าร่วมจำนวน 20 ราย