ออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

kitjakome308

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ออกน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งสบายใจ อ.สะเดา จ.สงขลา

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวสุทธินี คชรัตน์ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรตืสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งสบายใจ หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยมีนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี ประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ศูนย์ฯ ได้นำข้าวเหนียวสันป่าตองไปแจกให้แก่ประชาชนที่เข้ารับบริการคลินิกข้าว ผู้เข้ารับบริการจำนวน 92 ราย