ลงพื้นที่ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

kitjakome307

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)

วันที่ 26 - 27 เมษายน 2561 นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นายฉลองชัย พรหมสุวรรณ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางสิรินันท์ แสงสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เกษตร และนายกิตติศักดิ์ เภอบาล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เกษตร ลงพื้นที่ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 และเข้าร่วมกับทางเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 เกษตรกรเข้าร่วม 200 ราย