ออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

kitjakome304

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานีออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา

วันที่ 22 มีนาคม 2561 นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นายสุวิทย์ แก้วมณี ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ วัดหินเกลี้ยง ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ทางศูนย์ฯ ได้นำข้าวพันธุ์ช่อขิงไปแจกให้แก่ประชาชนที่เข้ารับบริการในจุดคลินิกข้าว เกษตรกรเข้าร่วม 80 ราย