ออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ จังหวัดสงขลา

kitjakome299

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ จังหวัดสงขลา

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวสุทธินี คชรัตน์ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เพื่อสนับสนุนแผนโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ วัดท่าหิน หมู่ที่ 6 ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยมี นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี ศูนย์ฯ ให้บริการคลินิกข้าว บริการให้ความรู้เรื่องการลดต้นทุนการผลิต การปลูกข้าว ให้คำแนะนะและตอบข้อซักถาม พร้อมทั้งแจกข้าวเหนียวสันป่าตอง แก่ประชาชนที่เข้าชมงานและรับบริการจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ผู้เข้ารับบริการ 97 ราย