จัดประชุมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561

kitjakome298

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับกลุ่มผู้นำระดับจังหวัด

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นายฉลองชัย พรหมสุวรรณ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นายลือศักดิ์ หนูแดง, นายกิตติศักดิ์ เภอบาล, นางศิรินันท์ แสงสมัคร และนางสาวมนทิรา เกษจินดา เจ้าหน้าที่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับกลุ่มผู้นำระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา ผู้เข้าร่วมประชุมหน่วยงานราชการ 13 ราย ประธานกลุ่มและรองประธานกลุ่ม 4 ราย รวมทั้งสิ้น 17 ราย