จัดประชุมหน่วยงานภาคี โครงการนาแปลงใหญ่

kitjakome297

นายฉลองชัย พรหมสุวรรณ จัดประชุมหน่วยงานภาคีโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นายฉลองชัย พรหมสุวรรณ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นายลือศักดิ์ หนูแดง, นายกิตติศักดิ์ เภอบาล, นางศิรินันท์ แสงสมัคร และนางสาวมนทิรา เกษจินดา เจ้าหน้าที่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับกลุ่มผู้นำระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานราชการ 22 ราย ประธานกลุ่มและรองประธานกลุ่ม 25 ราย รวมทั้งสิ้น 47 ราย