คัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561

kitjakome293

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานีร่วมกับคณะทำงานฯ คัดเลือกกลุ่ม

ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่นระดับกรม

วันที่ 16 มกราคม 2561 ศุนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี นำโดย นายฉลองชัย พรหมสุวรรณ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นายจรัญ ทับทิมทอง ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติ และนายศุภศักดิ์ หนูเจริญ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติ ต้อนรับคณะทำงานคัดเลือกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่นระดับกรม ได้แก่ นางพรรณี ทองเกตุ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว, นางสาวดารณี สุวรรณโพธิ์ศรี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ, นายญาณวุฒิ ทบด้าน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ, นางวเรนยา สิงคนิภา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนายกฤษฎิน คำตัน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เพื่อตรวจสอบผลงานเกษตรกรและสถาบันเกษตรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561 ด้านกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่นระดับกรม ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโคกคราม หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา