ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานีจัดประชุมประจำเดือนมกราคม 2561

kitjakome289

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานีจัดประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และจ้างเหมา ประจำเดือนมกราคม 2561

วันที่ 11 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และจ้างเหมา ประจำเดือนมกราคม 2561 โดยมีนายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมขวัญข้าว ชั้น 2 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติ แจ้งข่าวกิจกรรม ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการในความรับผิดชอบของกลุ่ม และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในศูนย์ฯ