ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานีจัดพิธีทำบุญศูนย์เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561

kitjakome287

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานีจัดพิธีทำบุญศูนย์ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี และเจ้าหน้าที่จัดพิธีทำบุญศูนย์ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ให้สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัย และทำงานราบรื่นตลอดปี 2561 และในปีต่อๆ ไป โดยทำพิธีทั้งทางศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเจ้าหน้าที่ทั้งหมดร่วมรับประทานอาหารร่วมกันเพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยนทัศนคติ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีภายในองค์กร