ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานีต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกลูกจ้างประจำดีเด่น ปี 2560

kitjakome291

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานีต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี 2560

วันที่ 9 มกราคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกฯ เพื่อมาประเมินการทำงานของนายฤกษ์ ยอดคง ตำแหน่ง ช่างไม้ ช2 ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมขวัญข้าว ชั้น 2 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ทั้งนี้นายฤกษ์ ยอดคง ได้เสนอข้อมูลเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว ประวัติในการทำงาน ผลงานดีเด่น ให้แก่คณะกรรมการคัดเลือกฯ เพื่อพิจารณาการทำงาน บรรยากาศเป็นไปด้วยความราบรื่น และเป็นกันเอง