ลงพื้นที่ติดตามโครงการเกษตรอินทรีย์

kitjakome290

นายจำลอง บุญแนบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามโครงการเกษตรอินทรีย์

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 นายจำลอง บุญแนบ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นายปรัชญา ยอดคง ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง และนางสาววิภาวรรณ ศรัทธารัตน์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เกษตร ลงพื้นที่ติดตามโครงการเกษตรอินทรีย์เรื่องการรับสมัครเกษตรกรและสำรวจแปลงนาเบื้องต้น ณ ตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 36 ราย