โครงการ "ส่งความสุขปีใหม่ 2561 จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์"

kitjakome285

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานีตั้งศูนย์บริการประชาชนตามโครงการ "ส่งความสุขปีใหม่ 2561 จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์"

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานีร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งศูนย์บริการประชาชนในโครงการ "ส่งความสุขปีใหม่ 2561 จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" กิจกรรม : ปีใหม่เที่ยวไทย สุขใจกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" ซึ่งตั้งจุดให้บริการบริเวณหน้าศูนย์ฯ ในแต่ละวันจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการน้ำดื่ม ผ้าเย็นแก่ประชาชนที่เดินทางไปท่องเที่ยวหรือเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยรอยยิ้มและความห่วงใย