สาธิตการทำนาโดยวิธีโยนกล้าให้แก่เกษตรกรจังหวัดยะลา

 

kitjakome284

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ลงพื้นที่สาธิตการทำนาโดยวิธีโยนกล้าให้แก่เกษตรกรในอำเภอรามัน จังหวัดยะลา

วันที่ 5 ธันวาคม 2560 นางสาวสุทธินี คชรัตน์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ นางสาวธนกร ทองคำ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร และนายอนัส อิแต ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่สาธิตการทำนาโดยวิธีโยนกล้า กิจกรรมหน่วยบริการชาวนาเคลื่อนที่แบบเบ็ดเสร็จ ภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถให้แก่เกษตรกร ปี 2561 ณ ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เกษตรกรเข้าร่วม 50 ราย โดยมีเจ้าหน้าที่บรรยายให้ความรู้เรื่องการเพาะกล้าข้าว และสาธิตการโยนกล้า เกษตรกรให้ความสนใจ