ร่วมถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.9

kitjakome278

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานีร่วมถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.9

วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ร่วมถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจำลอง สนามศักดิ์เสนีย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานี และที่ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ที่วัดมุจลินทวาปีวิหาร อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี และอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ได้มีการกำหนดถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงแรกตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. และช่วงที่สองเวลา 18.30-22.00 น. ซึ่งมีประชาชนเดินทางมาร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพอย่างเนืองแน่นตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงค่ำ