ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย

kitjakome273

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ร่วมกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

วันที่ 28 กันยายน 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี นำโดย นายสุวิทย์ แก้วมณี ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวทฤฒมน เพชรนุ้ย ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และนางกัญญารัตน์ ราชปักษิณ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ณ สนามหน้าเสาธง ศาลากลางจังหวัดปัตตานี ทั้งนี้ ทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ได้เชิญชวนให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่ ร่วมเชิญธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี