ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานีร่วมงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 42 ประจำปี 2560

kitjakome272

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ร่วมงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 42 ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

วันที่ 19 - 25 กันยายน 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมชมนิทรรศการด้านข้าวของกรมการข้าว ในงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 42 ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ณ บริเวณสวยสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา บริเวณศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งกิจกรรมภายในงานมีการจัดแสดงผลงานของส่วนราชการ จำนวน 31 แห่ง การประกวดผลผลิตทางการเกษตร งานแสดงผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ การจัดงานประชันเสียงนกเขาชวา และการแข่งขันเรือกอและ เรือยอกอง และเรือคชสีห์ ชิงถ้วยพระราชทานฯ