ให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ จังหวัดสงขลา

kitjakome269

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 นางสาวสุทธินี คชรัตน์ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร พร้อมด้วย นางสาวธนกร ทองคำ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร และนายอนัส อิแต ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เพื่อสนับสนุนแผนโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ณ วัดบ่อทรายเจริญธรรม หมู่ที่ 2 ตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี เกษตรกรเข้ารับบริการ จำนวน 60 ราย