โครงการอบรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรสำหรับการประเมินเบื้องต้นฯ

kitjakome268

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรสำหรับการประเมินเบื้องต้นภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา นางสาวขนิษฐา บัวสิน ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง พร้อมด้วย นายนภัสพนธ์ เพชรบริสุทธิ์, นางสาววิภาวรรณ ศรัทธารัตน์, นางสาวมนทิรา เกษจินดา และนายลือศักดิ์ หนูแดง จัดอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรสำหรับการประเมินเบื้องต้นภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองถ้วย กลุ่มนาข้าวปลอดภัยบ้านหนองถ้วย ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จ.สงขลา เกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 19 ราย ผลการดำเนินงานเกษตรกรให้ความร่วมมือในการเข้ารับการอบรมเป็นอย่างดี และพร้อมรับการตรวจประเมินเบื้องต้น