จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตข้าวคุณภาพ

kitjakome264

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ภายใต้โครงการนาแปลงใหญ่

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา นายฉลองชัย พรหมสุวรรณ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญพิเสษ และนางสิรินันท์ แสงสมัคร ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตข้าวคุณภาพดี ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กรมพัฒนาที่ดิน และกรมชลประทาน ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านหนองเสาธง หมู่ที่ 6 ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เกษตรกร จำนวน 80 ราย