ให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10

kitjakome260

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี พร้อมด้วย นางสาวสุทธินี คชรัตน์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร, นางสาวธนกร ทองคำ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร, นางสาวจุฬาลักษณ์ อินทไชย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เกษตร และนางสาวเนาวนิตย์ ดวงศรี ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร ให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านโคกพยอม ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี เกษตรกรเข้ารับบริการ จำนวน 75 ราย