ให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ จังหวัดสงขลา

kitjakome258

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานีให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ จังหวัดสงขลา

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 นางสาวสุทธินี คชรัตน์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร และนายอนัส อิแต ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร ให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เพื่อสนับสนุนแผนโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสื่อสารมวลชนกีฬา หมู่ที่ 6 ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี ทางศูนย์ฯ ได้นำข้าวเหนียวสันป่าตอง 1 แจกให้แก่เกษตรกรที่มาร่วมงาน เกษตรกรเข้ารับบริการ จำนวน 27 ราย