โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชนและเครือข่าย ปี 2560

kitjakome253

จัดประชุมคณะกรรมการภาคีเครือข่ายฯ ระดับจังหวัด

ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชน

และเครือข่าย ปี 2560

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 นายฉลองชัย พรหมสุวรรณ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางสิรินันท์ แสงสมัคร ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร จัดประชุมคณะกรรมการภาคีเครือข่ายฯ ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชนและเครือข่าย ปี 2560 ณ ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา มีคณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดเข้าร่วมจำนวน 15 ราย