จัดประชุมคณะกรรมการภาคีเครือข่ายฯ ระดับจังหวัด

kitjakome255

นายฉลองชัย พรหมสุวรรณ จัดประชุมคณะกรรมการ

ภาคีเครือข่ายฯ ระดับจังหวัด

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 นายฉลองชัย พรหมสุวรรณ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางสิรินันท์ แสงสมัคร ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร จัดประชุมคณะกรรมการภาคีเครือข่ายฯ ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชนและเครือข่าย ปี 2560 ณ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา มีคณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลาเข้าร่วม จำนวน 15 ราย